අලුතෙන් හැදෙන අධිකරණයේ පළමු හැන්දෙන් ගෝඨාට සැරට බෙදන්න සුදානම්

අලුතින් පිහිටුවන විශේෂ මහාධිකරණයේදී පළමු නඩුව ලෙසින් හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂට අදාළ නඩුවක් විභාගයට ගැනීමට සූදානම් වන බවට විවිධ වාර්තා පළ වෙනවා.

මෙලෙසින් විභාගයට ගැනීමට නියමිත බවට පැවසෙන්නේ පසුගිය ආණ්ඩුව සමයේ ඩී. ඒ. රාජපක්ෂ අනුස්මරණ කෞතුකාගාරය ඉදිකිරීමේ දී රාජ්‍ය මුදල් රුපියල් මිලියන 90ක් සාවද්‍ය පරිහරණය කළැයි කියන සිද්ධියට අදාළ නඩුවයි.

මේ අතර පසුගිය රජය සමයේ සිදුවූ වංචා දූෂණවලට අදාලව රාජපක්ෂ පවුලට සම්බන්ධ නඩු ඇතුළු තවත් නඩු 10ක් කඩිනමින් විභාග කිරීමට ද අවධානය යොමුව ඇති බව සඳහන් වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *