ඉන්දියාවේ තහනම් වාහන හොර ගිවිසුමකින් ලංකාවට

ඉන්දියාවේ අධිකරණයක් මගින් තහනම් කළ අනාරක්ෂිත Quadricycle’s වාහන දේශපාලකයන්ගේ වුවමනාව මත මෙරටට ගෙන්වීම සඳහා රහස් ගිවිසුම් අත්සන්කිරීමට යන බව වාර්තා වේ.

පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය මේ පිළිබඳව හෙළිකරමින් මෙය ජාතික අපරාධයක් බවත් ලංකාව ඉන්දියාවේ කුණු ගොඩක් බවට පත් කිරීමට පාලකයන් කටයුතු කරමින් සිටින බවත් පවසයි.

එම ව්‍යාපාරයේ සභාපති රන්ජිත් විතානගේ මහතා පැවසුවේ 2016 වසරේදී ත්‍රි රෝද රථයට විකල්පයක් ලෙස මෙරටට ආනයනය කිරීමට සුදානම් වූ මෙම රථ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ධාවනයට නුසුදුසු බවට තීරණය කළ අතර නැවත එම වාහන මෙලෙස ගෙන්වීමට දේශපාලකයන් උත්සහ කිරීම බරපතළ ජාතික ගැටළුවක් බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *