එයාර් බැලුන් නැති වාහන තහනම්

ආසන පටි , වායු බැලුන ඇතුළු මගී ආරක්‍ෂිත ක්‍රමවේද සහිත යුරෝ ඉව හෝ එයට සමාන තත්ත්ව සහතිකවලට අනුකූල නොවන වාහන ආනයනය ලබන ජුලි 1 සිට තහනම් කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව ලබන ජුලි මස 1 වනදායින් පසුව ආනයනය කරන වාහනවල රියදුරු සහ ඉදිරිපස ගමන් ගන්නා මගියා සඳහා වායු බැලුන ආගුලු වැටීම් වැළක්වීමේ තිරිංග පද්ධති , ඉදිරිපස සහ පසු පස අසුන්වල ගමන් ගන්නන් සඳහා ස්ථාන තුනකට සම්බන්ධවන ආසන පටි අනිවාර්ය වේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මුදල් අමාත්‍යංශය මෙම තහනම පනවා ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍යංශයේ විසින් වාහන ආනයනකරුවන්ට විශේෂ දැනුවත් කිරීමක් සිදු කිරීමට නියමිතව ඇත. එහිදී මේ යෝජනාවට යටත් කරනු ලබන වාහන මාදිලි සහ විස්තර වාහන ආනයනය කරන ආයතන වෙත ලබා දීමටද මුදල් අමාත්‍යංශය කටයුතු කරනු ඇති බව එහි විශේෂ ප්‍රකාශකයෙක් ලංකා මීඩියා හබ් ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *