ගිනස් පොතට යන ආච්චී

ලොව වයස්ගතම කාන්තාව ලෙස බොලිවියානු කාන්තාවක් ගිනස් පොතට එක්වීමට නියමිතයි.

අවුරුදු 118ක් වයසැති ජූලියා ෆ්ලොරෙන්ස් බොලිවියානු ජාතික කාන්තාවක් . ඇය 1900 වසරේ ඔක්තෝම්බර් 26 වැනිදා යි උපත ලැබුවේ. බොලිවියාව තුළ ඇය මමා ජූලියා ලෙසින් ප්‍රසිද්ධව සිටිනවා.

සකාවා නගරයේ ජීවත්වන ඇය පසුගියදා ඇගේ 118 වැනි ජන්ම දිනය සැමරුවා. ඇගේ උපන්දිනය දා ප්‍රියතම ආහාරය වන පැස්ටා ඇය වෙනුවෙන් සකස් කර තිබුණා. බොලිවියාවේ ජීවත්වන වයස්ගතම කාන්තාව සදහා වන සහතිකය ද ඇය වෙත පිරිනමා තිබෙනවා.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *