ජීවිත රක්ෂණ අලෙවිකරණයේ විශිෂ්ටයන් ඔප්නැංවීම පිණිස AIA සහ SLIM ගිවිසුම්ගත වේ

මෙරට අලෙවිකරණ ක්ෂේත‍්‍රය වෙනුවෙන් වසර 50කට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ සේවය සපයමින් අලෙවිකරණය සඳහා වූ ජාතික ආයතනය වන ශ‍්‍රී ලංකා අලෙවිකරණ ආයතනය SLIM ආසියාවේ විශාලතම ස්වාධීන මහජන ලැයිස්තුගත pan-Asian  life  insurance සමූහයේ කොටසක් වන AIA Insurance Lanka PLC සමග ඉකුත්දා අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළැඹුණි.

SLIM විසින් මෙරට මෙන්ම ජාත්‍යන්තර ක්ෂේත‍්‍රයට සාර්ථක අලෙවිකරුවන් රාශියක් දායක කර තිබේ. ආර්ථික සමෘද්ධිය සහ තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා වන ජාතියේ පරිශ‍්‍රමයේදී දේශීය හෝ විදේශීය වශයෙන් බලපානු ලබන අලෙවිකරණය මත රැුඳුණු ඕනෑම කරුණක් උදෙසා ජාතික ප‍්‍රතිපත්ති සැකසීම, ක‍්‍රියාත්මක කිරීම සහ ඇගයීම පිණිස සහාය වීම, SLIM හී ප‍්‍රධාන අරමුණ වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *