නවතම AI Beauty 2.0 තාක්ෂණය සමගින් OPPO F7 දුරකතනය හඳුන්වාදෙයි

නවතම AI Beauty 2.0 තාක්ෂණය ඇතුළු තවත් විශේෂාංග රාශියක් සමගින් OPPO F7 දුරකතනය දියත් කිරීමට OPPO පසුගියදා කටයුතු කළේය. Super Full Screen සහ වැඩිදියුණු කළ multi-tasking මෘදුකාංග සමග පැමිණෙන එය 64GBiy4GB RAM සහිත වන අතර රු. 54,990 කට මිලදීගත හැකිවේ.

2018 අපේ‍්‍රල් 25 වනදා සිට එය දිවයින පුරා අලෙවිසැල් වෙතින්Solar Red, Moonlight Silver සහ Diamond Black යන වර්ණවලින් මිලදීගත හැකිවේ. මීට අමතරව F7 128GBiy6GB මාදිලියක් F7 128GBiy6GB වර්ණවලින් රු.69,990කට හඳුන්වා දීමට OPPO දැනටමත් සැලසුම්කර ඇත. තවද ඉදිරියේදී OPPO සමාගම යුරෝපීය වෙළෙඳපොළට පිවිසීමට සැලසුම් කර ඇති බව ද F7 දුරකතනය දියත් කිරීමේ අවස්ථාවේදී අනාවරණය කරන ලදි.

lankamediahub.com
ලංකා මීඩියා හබ්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *