පිපිරීම් නිසා මහනුවරත් ආරක්ෂාව තර කරයි

0
14

මහනුවර පොලිස්බල ප්‍රදේශය තුල ආරක්ෂාව තරකරවිශේෂ පොලිස් හා පොලිස් විශේෂ කාර්යබලකා සෙබළුන් යොදවා ඇතැයි වාර්තා වේ.

දළදා මාලිගාව අවට සහ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ ආරක්ෂාව දැඩි කර ඇති අතර මහනුවර පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ ආරක්ෂාවද වැඩි කර ඇති බව වාර්තා වේ.

කොළඹ අවට සහ දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයක සිදු වු හදිසි පිපිරීම් හේතුවෙන් මෙලෙස ආරක්ෂා යොදවා ඇතිබව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here