පියුමි අලුත් විලාසිතාවක් එළිදක්වන්න යයි

කාලෙන් කාලෙට පුවත් මවන පියුමි හංසමාලි අලුත් ඇදුමක් එළිදක්වන බව ඇයගේ මුහුණුපොතේ පළකරලා තිබුණා. ඒ වගේම ඇය ඒ සමගම ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍යවේදියෙකුට පොඩි hint එකක් pass කරන්නත් මේක අවස්ථාවක් කරගෙන. එම සටහන පහතින්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *