රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතනවලට වැඩබලන සභාපතිවරුන්

රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතන සඳහා වැඩබලන සභාපතිවරුන් පත් කර තිබෙනවා. මෙම පත් කිරීම ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් සිදු කළ බවයි රජයේ ප‍්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ.

ඒ අනුව ශ‍්‍රී ලංකා රූපවාහිනි සංස්ථාවේ වැඩබලන සභාපති ලෙස පත් කර ඇත්තේ නීතිඥ සරත් කෝන්ගහගේයි. ආචාර්ය සෝමරත්න දිසානායක, ස්වාධීන රූපවාහිනි සේවයේ සහ ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ වැඩබලන සභාපතිවරයා ලෙස පත්කර තිබෙනවා. සීමා සහිත එක්සත් ප‍්‍රවෘත්ති පත‍්‍ර සමාගමේ වැඩබලන සභාපතිවරයා ලෙස පත්කර ඇත්තේ වසන්ත ප‍්‍රිය රාමනායකයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *