විපක්ෂ නායක සම්බන්ධන්ව රකින්න එක්සත් ජාතික පක්ෂය සූදානම්

විපක්ෂ නායක ආර්. සම්බන්ධන් මහතාට එරෙහිව විශ්වාසභංග යෝජනවක් ඉදිරිපත් වුවහොත් ඊට එරෙහි වී සම්බන්ධන් මහතාට සහයෝගය පළකිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය කටයුතු කරන බවට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ උප නායක හිටපු අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

මෙම විශ්වාසභංග යෝජනාව දේශපාලන සැලස්මක් අනුව ගෙන ඒමට කටයුතු කරන නිසා එජාපය සම්බන්ධන් මහතාට සහය දිය යුතු බවද ඔහු  වැඩිදුරටත් පවසා ඇත.

lankamediahub.com
ලංකා මීඩියා හබ්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *