සංහිඳියාව වෙනුවෙන් අකිල භාෂාවෙන් ගේමක් ගහන්න යයි

Sharing is caring!

සියලු ජන කොටස්වල සංහිඳියාව වර්ධනය කිරීම සඳහා භාෂාව යොදාගත යුතු බව අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසනවා. දෙව්න්දරතුඩුවේ සිට පේදුරුතුඩුවට සාහිත්‍ය පාලමක් ග්‍රන්ථ පරිවර්තන ව්‍යාපෘතියට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.

තෝරාගත් සිංහල සාහිත්‍ය කෘති දෙමළ භාෂාවටත් දෙමළ කෘති සිංහල හා ඉංග්‍රීසි යන භාෂාවලටත් පරිවර්තනය කිරීම මේ යටතේ සිදු කෙරෙනවා. ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලය මගින් මෙය ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *