ආයෙත් ජාතික ආණ්ඩුවක් හදනවද නැද්ද

පසුගිය සතියේ සෙනසුරාදා මධුමාධව අරවින්දගේ විවාහ මංගල්‍ය පැවැත්වුණේ ‍ගංගාරාම විහාරස්ථානයේදීය. විවාහයට සාක්ෂිකරුවන් ලෙස අත්සන් තැබුවේ මහින්ද සහ ගෝඨාභයය.අනතුරුව ගෝඨා, මහින්ද,

Read more

ආයෙත් මොකක් හරි අවාසනාවන්ත දෙයක් වෙයි කියලා

සුසිල්, මහින්දානන්ද, පවිත්‍රා, ප්‍රසන්න, ෂෙහාන්, සනත්, පියල් ඇතුළු පිරිසක් පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ දී මහින්ද සමඟ කතාබහ කරමින් සිටියේ විදුලි

Read more