දේශපාලන ප්‍රභූවරුන් යන එන වෙඩි නොවදින රථ හැදෙන්නේ මෙහෙමයි

පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසුව අපේ රටේ පැවති මාතෘකා වෙනස් වී තිබේ. අලුතෙන් පැමිණි මාතෘකා බොහෝ වන අතර ඇතැම් පැරණි මාතෘකාද අලුත්

Read more